facebooktwittermail d

Förorenat vatten väcker frågor hos LRF

De höga halterna av växtskyddsmedel i grundvattentäkter i Skåne bekymrar Marianne Andersson, ordförande för LRF Skåne.