facebooktwittermail d

Förorenaren ska betala i EU:s jordhälsoförslag

För att nå målet om friska jordar i EU 2050, som sattes i EU:s markstrategi, har kommissionen lagt fram ett lagförslag som ska förbättra jordhälsan. Ett första steg för att se hur jordarna mår är att uppnå en enhetlig datainsamling i medlemsländerna.