facebooktwittermail

”Förnyelsebar produktion en grundpelare för hållbarhet”

Att gröna näringar saknas på hållbarhetslistan är märkligt, enligt forskare ATL pratat med.

– Det går inte att tänka sig en hållbar utveckling utan de areella näringarna, säger Mikael Karlsson vid Uppsala universitet.

”Det är omöjligt att nå hållbarhet utan att ta hänsyn till de gröna näringarna” enligt professor Thomas Kätterer på SLU.
”Det är omöjligt att nå hållbarhet utan att ta hänsyn till de gröna näringarna” enligt professor Thomas Kätterer på SLU. FOTO: ANN LINDÉN

Mikael Karlsson, tidigare ordförande för Naturskyddsföreningen men numera forskare i klimatledarskap vid Uppsala universitet och även ledamot i Skogsstyrelsen styrelse, har flera gånger själv varit med på listan över Sveriges Hållbarhetsmäktigaste. Han har också suttit i juryn för andra listor där makthavare rankas, och anser att det alltid finns en subjektivitet i den typen av utnämningar.