facebooktwittermail

Fornminnen förstörda vid stubbrytning

En domarring från järnåldern och flera andra fornminnen blev svårt sargade när Sveaskog bröt stubbar. Grannar är upprörda och förundersökning pågår - Sveaskog riskerar åtal.

Det var i somras som flera av de kringboende reagerade när Sveaskog bröt stubbar på sin fastighet Ljungsnäs 1:1 i Tranemo kommun i Västra Götalands län. Stefan Gustafsson kom av en slump förbi den sönderkörda domarringen.

- Det var tråkigt att se att man inte tar hänsyn, säger Stefan Gustafsson.

Hade inte anmält


Skogsstyrelsens företrädare kom ut i mitten av juli och uppmanade stubbskördaren att genast avbryta verksamheten. Sveaskog hade inte anmält stubbskörden till Skogsstyrelsen, som man måste göra.

- Om vi hade fått reda på det på förhand hade vi meddelat länsstyrelsen för att ge den möjlighet att försäkra sig om att alla fornminnen skulle bli bevarade. Stubbskörd är en ganska radikal sak, säger Nils-Gösta Sjörén, skogskonsulent på Skogsstyrelsens Göteborgsdistrikt.

Ett par månader senare, i september, anmälde en representant från Sveaskog till länsstyrelsen att ett antal fornlämningar blivit skadade.

Henrik Zedig, antikvarie på kulturmiljöenheten vid länsstyrelsen, förklarar att det är svårt att föreställa sig förödelsen när stubbarna är borta, ingenting håller samman marken och stora maskiner har kört rakt genom fornlämningarna.

- Jag har aldrig sett något liknande under mina 14 år. Det såg ut som ett risfält i Bangladesh, säger Henrik Zedig.

Till åklagaren


Både länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har anmält händelsen till åklagarkammaren i Borås. Länsstyrelsen anmälan gäller misstanke om brott mot lagen om kulturminnen. Skogsstyrelsens gäller brott mot skogsvårdslagen.

Vice chefsåklagare Daniel Edsbagge berättar att förundersökning pågår. Det betyder att det finns anledning att anta att brott har förövats. Han har inhämtat det avtal som finns mellan Sveaskog och entreprenören.

- Man måste analysera det närmare och gå vidare med förhör sedan, säger Daniel Edsbagge.

Avtalet avgör


Beroende på hur tydligt avtalet mellan parterna är formulerat kring fornlämningarna kan Sveaskog vara friskrivet från ansvar, enligt åklagaren.

Det är ovanligt med anmälningar och åtal som gäller brott mot kulturminneslagen. Straffet är normalt böter.

Sveaskog stoppade


Efter händelsen i Tranemo har Sveaskog avbrutit all stubbrytning i Götaland, enligt produktionsansvarige Fredrik Klang.

I höstas höll bolaget information med all personal i Götaland om hur fornminnen ska hanteras och i år blir det nio utbildningstillfällen tillsammans med länsstyrelsen för personal som jobbar med planering, avverkning och markberedning.

- I det aktuella skogsområdet skulle stubbar aldrig ha lyfts upp överhuvudtaget. Här har skett en miss i hanteringen, säger Fredrik Klang. Tina Andersson