facebooktwittermail

Fornfynd efter skogsbrand

Den stora skogsbranden i Västmanland orsakade inte bara förödelse. Den ledde även till att tidigare okända fornlämningar kom i dagen.

På flera håll syns lämningar man inte tidigare känt till, kanske ända från stenåldern, rapporterar Vetenskapsradion.

Markägare hör av sig

För att kunna gå till botten med fynden har länsstyrelsen i Västmanland ansökt hos Riksantikvarieämbetet om två miljoner kronor.

– Flera boende och även markägare ringer och berättar om lämningar, både kända och sådana som de känner till och som inte är registrerade. De är bekymrade att de ska bli skadade vid avverkningen och skickar in kartor och vill gärna att vi kommer ut och ser till att de bli skyddade, berättar Anna Onsten-Molander, arkeolog på länsstyrelsen.

I det 13 000 hektar stora brandområdet som sträcker sig över flera kommuner, fanns innan skogsbranden ett 60-tal kända lämningar från medeltidens bergsbruk och skogsbruk.

Nu hoppas arkeologerna hitta ännu fler från den tiden - och ännu längre tillbaka. 

Nya kunskaper

Efter den stora branden i Tyresta nationalpark 1999 hittades 200 nya stenåldersboplatser.

– Fynden innebär att vi får helt ny kunskap om område, säger arkeologen Kerstin Fogelberg.

Så snart snön har försvunnit i vår inleds inventeringsarbetet, som beräknas att pågå i april-maj.