facebooktwittermail

Formellt skyddad skogsmark ökar i Sverige

Arealen av formellt skyddad skogsmark i Sverige ökar, visar en genomgång från Naturvårdsverket. 22 000 hektar tillkom i skyddet under 2019.

FOTO: FREDRIK SANDBERG/TT

Samtidigt visar genomgången att den frivilliga avsättningen av skog, alltså då skogsägare frivilligt och utan ekonomisk ersättning undviker att inkludera en del av marken i skogsproduktionen, har ökat med 45 000 hektar.

Totalt motsvarar de båda ökningarna tillsammans 0,3 procent av de befintliga skogsmarkerna i Sverige.

De nya arealerna som skyddas formellt finns främst i Norrbottens och Västerbottens län. De frivilliga avsättningarna är främst i de södra delarna av Norrland.

De skyddade skogsmarker i Sverige är enligt Naturvårdsverket jämt fördelad över Sveriges tre landsdelar.

Arealen av formellt skyddad skogsmark i Sverige ökar. Arkivbild.
Arealen av formellt skyddad skogsmark i Sverige ökar. Arkivbild. FOTO: PONTUS LUNDAHL/TT