facebooktwittermail d

Förlustaffär att gallra i skog med törskate

Moskosel

Törskatesvampen, som sakta stryper näringstransporten i tallen, har spridit sig till stora delar av Norrland sedan millennieskiftet och hotar skogens tillväxt. 

För entreprenörer är det en utmaning att upptäcka och gallra bort de skadade träden för att svampen inte ska spridas vidare.