facebooktwittermail d

Fastighetsägare förlorade tvist kring brand

Storbranden på Fituna Säteri orsakade en topptravares död 2013. Nu slår hovrätten fast att fastighetsägaren agerat vårdslöst.

Arkivbild.
Arkivbild. FOTO: MOSTPHOTOS

Sedan 2015 har ägaren till Fituna tvistat med Länsförsäkringar om ersättningen. Ägaren har hävdat att branden kan ha berott på ett elfel. Nu har både tingsrätt och hovrätt slagit fast att den orsakades av gnistsvansen från en vinkelslip när en anställd kapade metallbalkar i en verkstad vägg i vägg med en stallbyggnad.

Hovrätten anser det fastslaget att gnistorna antände material i skarven mellan golv och gipsskivor. Rätten menar att om det hade varit elfel hade varken vinkelslipen eller högtryckstvätten, som användes för att försöka släcka elden, fungerat.

När branden bröt ut fanns ett 100-tal travhästar på gården, alla i träning av hos Solvallatränaren Timo Nurmos. En häst, Caddie Gallant, stod i en box i närhet av där branden startade vilket upptäcktes först efter branden.

Efter branden betalade Länsförsäkringar ut ersättning till fastighetsägaren men har sedan krävt tillbaka 3,5 miljoner då försäkringsbolaget ansett att denne agerat vårdslöst. Av ersättningen avsåg 1,4 miljoner kronor till Stall Timo Nurmos för bland annat förstörd utrustning, och resten till ett lantbruksbolag som hade verksamhet på gården.

LÄS MER: Tvist efter storbrand till hovrätten