facebooktwittermail d

Förlikning nådd om framtida stämningar för Roundup

Det tyska kemi- och läkemedelsbolaget Bayers aktie steg i Frankfurt på torsdagen, efter att koncernens jurister till slut nått en förlikning i fråga om framtida stämningar från personer som hävdar att de drabbats av cancer efter kontakt med ett glyfosatbaserat växtskyddsmedel.

FOTO: MIKE BLAKE/REUTERS/TT

Bayer har under tre års tid tvistat om effekterna från Roundup, det växtskyddsmedel som föll in i portföljen efter förvärvet av amerikanska Monsanto 2018, och förbinder sig nu att fondera motsvarande 2 miljarder dollar för framtida stämningar.

Huruvida Roundup de facto är cancerogent och orsakar non-Hodgkins lymfom, sjukdomen flera skadeståndsmottagare lider av, är fortsatt omtvistat bland myndigheter och olika utredande instanser.

Bayer motsätter sig att Roundup orsakar non-Hodgkins lymfom, men kommer nu ändå att betala mellan 5 000 dollar och 200 000 dollar till de som insjuknar efter att ha använt växtskyddsmedlet. Summan bestäms av ålder, hälsoläge, bevisad Roundup-exponering och andra faktorer.

Fonderingen är i tillägg till de 9,6 miljarder dollar som Bayer i juni förra året gick med på att betala i en förlikning med motparterna i befintliga stämningar. Denna förlikning gällde dock inte för framtida fall.

Roundup är fortsatt del av Bayers produktportfölj och säljs främst för användning inom lantbruk och trädgårdsskötsel.

Bayers aktie handlades upp med omkring 5 procent efter beskedet.