facebooktwittermail

Förlikning mellan If och Sveaskog

Statliga Sveaskog och försäkringsbolaget If har träffat en förlikning om ersättning för skadorna på Sveaskogs skogar efter stormen Gudrun.

Det innebär att Sveaskog ersätts med knappt 200 miljoner kronor inklusive självrisk, skriver Sveaskog i ett pressmeddelande.

Sveaskogs försäkringsbelopp hos If uppgick till 450 miljoner kronor när stormen inträffade. Men Sveaskog menar att kostnaderna har varit mer än så och har krävt ersättning på 623,8 miljoner kronor. Enligt Dagens Industri är det beloppet nu är uppe i drygt 1 miljard kronor med dröjsmålsränta.

Förlikningen innebär en betydligt mindre summa, men beslutet att förlika är "ett klokt beslut för Sveaskog", enligt Sveaskogs chefsjurist Solveig Aspholm.

Inte överens


Sedan stormen har parterna inte kunnat komma överens om hur mycket ersättning som ska betalas ut och vilka skador som innefattades i skogsförsäkringen.

Efter tre år diskussioner betalade If ut 51 miljoner kronor, varefter Sveaskog lämnade in en stämningsansökan för att försöka få ut hela försäkringsbeloppet.

Positiv påverkan


- Stormen Gudrun påverkade Sveaskogs resultat negativt under 2005 och 2006. Förlikningen påverkar resultatet positivt under 2011, säger Sveaskogs chefsjurist Solveig Aspholm i en kommentar.

Sveaskog har nu satt upp ett eget försäkringsbolag, Sveaskog Försäkrings AB. ATL.nu