facebooktwittermail d

Förlikning i miljardtvist om stirlingmotor

En stirlingmotor för småskalig kraftvärmeproduktion kan komma ut i Sverige redan i år. Parterna i miljardtvisten kring stirlingmotorprojektet Inresol har förlikats.