facebooktwittermail d

Förlängda slopade tullar för Ukraina föreslås

EU-kommissionen vill fortsätta hålla gränserna öppna för ukrainska jordbruksprodukter.

Majskorn rinner ur en tågvagn och ner genom ett galler i golvet.
När Rysslands anfallskrig begränsade möjligheterna att skeppa grödor ut ur Ukraina via Svarta havet fick nya exportvägar hittas. Det första tåget som transporterade majs ut ur Ukraina lossades i tyska Rostock i augusti 2022. FOTO: JENS BÜTTNER/DPA/TT

I juni förra året slopade EU alla tullar på jordbruksprodukter från Ukraina. Öppen handel är ett sätt som unionen valt för att stötta det krigsdrabbade landets ekonomi.