facebooktwittermail d

Förlängd förlängning av YKB

Regeringen vill att den förlängda giltighetstiden för yrkesförarbevis nu ska gälla till sista december, och har nu, den 12 maj, lagt fram en preposition i ämnet.

Under 2021 skulle 105 000 yrkesförarbevis ha utfärdas enligt Transportstyrelsens beräkningar. En siffra som man inte kommer att nå på grund av pandemieffekterna.
Under 2021 skulle 105 000 yrkesförarbevis ha utfärdas enligt Transportstyrelsens beräkningar. En siffra som man inte kommer att nå på grund av pandemieffekterna. FOTO: MOSTPHOTOS

I januari klubbade regeringen en förlängning av giltighetstiden med ett halvår för yrkeskompetensbevis för yrkesförare som går ut senast sista juli i år. Nu vill man att beslutet ska gälla de YKB-bevis som går ut senast sista december i år.

Orsaken är att det är svårt att både bedriva och gå de kurser som krävs för att upprätthålla kompetensen. Transportstyrelsen har kommit fram till att det är cirka 85 000 bevis som går ut under perioden mars till december i år.

Regeringen vill också att de lättnader för utbildning på distans som beslutats ska gälla till sista juli i år förlängs till årsskiftet. Det finns i dag 330 utbildningsanordnare i Sverige. Drygt tio procent av dessa har även distansutbildning.