facebooktwittermail d

Förhoppningen: Vill sänka fosforhalten i gödseln

Alböke

I samband med biogasprojektet hoppas de öländska lantbrukarna kunna reducera fosforhalterna i gödseln.

– Det är värdefullt för många av oss, säger Bengt Johansson.