facebooktwittermail d

Förhandlingarna om ekoförordningen startar snart

Arbetet med att sammanfoga EU-parlamentets version av nya ekoregler med medlemsländernas börjar i november.

Den nionde november hålls den första så kallade trialogen mellan EU-parlamentet och medlemsländerna i rådet, enligt Agra Europe. Det finns ett antal skillnader mellan vad medlemsländerna enats om och vad EU-parlamentet vill ha.

Institutionerna skiljer sig bland annat åt när det gäller hur ekologiska gårdar ska kontrolleras. EU-parlamentet vill minst en fältkontroll per år medan rådet vill att de som sköter sig prickfritt ska kunna kontrolleras mer sällan.

Odlingsbäddar skiljer

Parlamentarikerna och regeringarna har också olika tankar om hur förekomst av otillåtna ämnen i ekologiska produkter ska hanteras. EU-parlamentet vill även att det inte ska vara möjligt med ekologisk produktion i odlingsbäddar och krukor, något som oroar svenska ekoproducenter.