facebooktwittermail d

Förhandlingarna fortsätter om Cap-reformen

Ingen tydlig slutpunkt i sikte när viktiga principiella frågor återstår att lösa.