facebooktwittermail d

Förgiftades av sprängört

Två kor har dött i Gävletrakten av misstänkt förgiftning med sprängört. 200 gram färska växtdelar räcker för att ett nötkreatur ska dö.

Sprängört och delar av jordstam och rötter som hittades vid obduktion i våmmen hos en 2-årig tjur som dött av förgiftning.
Sprängört och delar av jordstam och rötter som hittades vid obduktion i våmmen hos en 2-årig tjur som dött av förgiftning. FOTO: SVA

Det var just sprängört man trodde att de första köttdjuren på bete på Omberg hade förgiftats och dött av. Sprängört är en av Sveriges allra giftigaste växter. Den innehåller cicutoxin och cicutol som har en stark narkotisk effekt. Och växten är lika giftig färsk som torkad.

– Bara små mängder behövs för att döda ett stort djur som en ko eller en häst, berättar Kerstin de Verdier, veterinär på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, till sajten Hästsverige.

Hästar dör av cirka 500 gram torra växtdelar, för nöt räcker det med 200 gram färsk sprängört till exempel två-tre jordstammar. För får krävs ännu mindre mängd för att de ska dö.

Gillar roten

Två kor i Gävletrakten dog i augusti av misstänkt förgiftning med sprängört. Just nötkreatur förgiftas inte sällan av sprängört där alla delar av växten är mycket giftiga. Betande djur verkar tycka att roten är särskilt smaklig.

"De kan ha en viss förkärlek för växten, särskilt tidigt på våren. Förgiftning kan inträffa i samband med dikning eller annan markberedning då roten grävs upp och exponeras för djuren", skriver SVA på sin hemsida.

Snabbt förlopp

De giftiga ämnena framkallar bland annat kramper och konvulsioner, ökade salivmängder, uppsvälld buk och andningssvårigheter. Förloppet är snabbt, djuren dör inom 15 minuter efter att ha fått i sig växten.

Växten finns i hela Sverige utom i fjälltrakterna. Den är vanligast vid vatten, särskilt vid dyiga och leriga stränder vid näringsrika sjöar, vattendrag, diken och strandkärr. SVA rekommenderar att den som har sprängört på sina marker endera stängslar bort den från bete eller gräver upp och destruerar bestånden.