facebooktwittermail d

Producent får förbud – sålde ägg utan tillstånd

En äggproducent har sålt stora mängder ägg till en livsmedelsbutik utan rätt tillstånd. Livsmedelsverket förbjuder nu gården att bedriva verksamhet som äggpackeri.

Paketerade ägg.
Livsmedelsverket ser allvarligt på överträdelsen. Arkivbild. FOTO: FREDRIK STORK

Det var för drygt en månad sedan som miljöförvaltningen kontrollerade en livsmedelsbutik i Mellansverige och uppmärksammade att de köpt in ägg från den specifika gården. Producenten saknade dock tillstånd att sälja ägg till livsmedelsbutiker. Enligt Livsmedelsverket visar butikens fakturor på omfattande inköp. 

Det rör sig om minst 34 900 ägg mellan januari 2020 och oktober 2021. 

Verksamheten är registrerad som primärproducent. Av hygienskäl krävs det att ägg sorteras och märks i ett godkänt packeri. Eftersom företaget inte har ansökt om ett sådant godkännande ser Livsmedelsverket allvarligt på överträdelsen.  

Livsmedelsverket har beslutat om förbud att bedriva livsmedelsverksamhet som företaget inte har prövats och godkänts för. Förbudet gäller omedelbart och även vid en överklagan. Företaget riskerar även vite på 100 000 kronor om förbudet överträds.