facebooktwittermail

Företagare i glesbygd lär av varandra

Under våren och hösten genomförs Distinkt Dam, ett utvecklingsprogram för kvinnliga företagare, på landsbygden i Stockholms, Uppsala och Västmanlands län.

Syftet är att stärka kvinnliga entreprenörers förmåga att utveckla affärer inom exempelvis kultur-, måltids- och upplevelseturism.

- Vi har 18 platser per län och söker främst kvinnor som är företagare inom gröna näringar, meddelar projektledaren Mai Lundell som själv är verksam vid galleri Järnboden i Harg söder om Östhammar.

Den fyra dagar långa kursen bygger på att kvinnor inom såväl gröna näringar som konstnärliga verksamheter möts och lär av varandra och på så sätt stärker företagandet på landsbygden.
Den som kan allt om odling kan exempelvis få inspiration till hur man gestaltar, formulerar och beskriver sitt varumärke i marknadsföring eller vid kundmöten.

Distinkt Dam genomfördes som ett pilotprogram finansierat av Tillväxtverket hösten 2010 och nu har lässtyrelserna i Uppsala, Stockholms och Västmanlands län valt att satsa på en fortsättning, skriver projektet i ett pressmeddelande. ATL.nu