facebooktwittermail d

Företagare får behålla felaktigt utbetalt elstöd

De företagare, däribland lantbrukare, som fått elstöd avsett för hushåll ska inte behöva betala tillbaka pengarna.

Elstolpar och kraftledningar sträcker sig över ett grönt landskap.
De företagare, däribland lantbrukare, som fått elstöd utbetalt till sig ska få behålla pengarna, enligt Försäkringskassan. FOTO: MOSTPHOTOS

Elstödet på drygt 17 miljarder som skulle gå till privathushåll har också betalats ut till vissa företagare, vilket väckt oro för att pengarna skulle behöva betalas tillbaka.

Försäkringskassan har från början varit väl medveten om att elstöd betalats till privatpersoner som även bedriver näringsverksamhet på samma elmätare, skriver Gustav Berg, presstalesperson på Försäkringskassan i ett mejl till TT.

”De som har ett konsumentavtal är de som har fått elstöd utbetalt i februari och mars och Försäkringskassan ser inte att det kommer bli aktuellt med återkrav i dessa situationer”, skriver Gustav Berg.

”De som har rätt till elstöd – både företagare och privatpersoner – har fått eller kommer få det utbetalt. Nu har vissa företagare fått det i ett tidigare skede. Vi kommer i samarbete med Skatteverket se till att ingen får dubbel utbetalning”.

Medlemmar hos Lantbrukarnas riksförbund (LRF) har hört av sig till organisationen med frågor om elstödet, som betalats ut av Försäkringskassan, och fått rådet att invänta instruktioner ifrån myndigheterna.

”De som fått elstöd utbetalat behöver inte göra något”, skriver Försäkringskassan.

Turerna kring elstödet:

LRF vill undvika återkrav av elstöd till lantbrukare

Regeringen begränsar elstöd till jordbruksföretag

Elstöd till företag får godkänt