facebooktwittermail

Forskare: ”Lantbrukare måste bli bättre företagare”

Bristen på kapital gör att allt färre unga blir lantbrukare. Och för den som startar gäller det att anamma en identitet som företagare snarare än bondeidentitet.

– För att få en lönsam lantbruksverksamhet i dag krävs väldigt mycket kapital, stora gårdar och stora arealer, säger Mattias Nordqvist, professor i företagsekonomi på Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
– För att få en lönsam lantbruksverksamhet i dag krävs väldigt mycket kapital, stora gårdar och stora arealer, säger Mattias Nordqvist, professor i företagsekonomi på Internationella Handelshögskolan i Jönköping. FOTO: PATRIK SVEDBERG

Antalet unga som blir lantbrukare Sverige minskar. 1996 var 8 procent av den krympande lantbrukarkåren under 35 år. 20 år senare var siffran nere på 5 procent. Det visar siffror från Jordbruksverket.