facebooktwittermail d

Företag finansierar forskning

Sammanlagt 22 foder- och spannmålsföretag samt tre mineralgödselföretag stöttar forskning om växtodling och fältförsök genom att samla in pengar.

Avtalet gäller tills vidare och förväntas generera totalt 10-15 miljoner kronor årligen till forskningen, skriver Stiftelsen Lantbruksforskning i ett pressmeddelande.

- Det ger förutsättningar för långsiktighet i växtodlingsforskningen och fältförsöken. Men ännu fler företag behöver ansluta sig så att vi inte får en situation där vissa företag utnyttjar att andra betalar samtidigt som alla kan få del av forskningsresultaten, säger stiftelsens ordförande Bengt Persson.

Stiftelsen Lantbruksforskning har de senast fem åren finansierat växtodlingsforskning och fältförsök för omkring 120 miljoner kronor. Av det har näringen avsatt 54 miljoner kronor eller 45 procent. Den övriga finansieringen kommer från återförda miljöskatter. ATL.nu