facebooktwittermail d

Norra Skog vill dela ut 500 miljoner kronor

Norra Skogs medlemmar ska få dela på en utdelning på en halv miljard kronor de kommande fem åren. Det är i alla fall förslaget från föreningens styrelse. 

Norrskog och Norra Skogsägarna gick samman och bildade Norra Skog i februari 2020. 

Och nu är den unga skogsägarföreningen redo att öppna plånboken för sina medlemmar.

- Vi planerar att dela ut 500 miljoner till medlemmarna de kommande fem åren. Det hade varit helt omöjligt om vi inte hade gått ihop i den här fusionen, säger Torgny Hardselius, Norra Skogs ordförande till ATL.

Lastning av timmer på skotare
Norra Skog vill dela med sig av vinsten till medlemmarna. 500 miljoner kronor ska delas ut de kommande fem åren. FOTO: MIKAEL MARKLUND

"Ingen spekulationsekonomi"

Föreningens styrelse har fattat ett inriktningsbeslut om den nya utdelningsstrategin. 

Det slutgiltiga beslutet fattas vid föreningens stämma i  maj nästa år. Men det finns ett brett stöd för att höja utdelningen, enligt Torgny Hardselius: 

- Jag har fått flera samtal från medlemmar som har sagt att de har önskat det här länge. Vi ser en stark positiv effekt av fusionen och då måste våra medlemmar få vara med. 

Syftet är att vinstdelningen ska gynna ett långsiktigt medlemskap och minimera risken för prisspekulationer. Förändringen innebär att en medlem får betydligt mer i utdelning vid en affär än det som visas i prislistan.

- Om vi höjer priset så är det inte i första hand på grundprislistan man ska märka det som medlem. Vi vill inte vara i en spekulationsekonomi där man höjer och sänker grundprislistan för mycket, säger Torgny Hardselius. 

Torgny Hardselius är ordförande i Norra Skog. FOTO: MIKAEL LUNDGREN

Handel med emissionsinsatser

Norra Skog har idag cirka 27 000 medlemmar. Det är flera saker som påverkar hur mycket pengar man får i utdelning som skogsägare. Tidigast efter stämman nästa år kan en första pott delas ut. 

- Det blir som en efterlikvid i den aktivitet man haft 2021 i form av emitterade insatser som också genererar ränta. 

Föreningen öppnar också för handel med emissionsinsatser. 

- Så är man i behov av likvida medel så kan man som medlem sälja sina emitterade insatser till bra villkor. Så har ju bland annat Södra gjort, fortsätter Torgny Hardselius. 

Orsaken till framtidstron inom Norra Skog handlar bland annat om stora förväntningar på Husums fabrik. I slutet av 2020 blev Norra Skog delägare i Metsä Board massabruk utanför Örnsköldsvik. För att få kapital till affären sålde föreningen 40 000 hektar av egen skog till den svenskägda skogsfonden Silvestica. 

Massa- och kartongbruket i Husum.
Utanför Örsköldsvik ligger massa- och kartongbruket i Husum. FOTO: METSÄ GROUP

Brand i Husum

Stora investeringar pågår i produktionen, bland annat i en ny sodapanna och modernisering av massaproduktionen. 

Men i fredags brann det i fabriken. Ingen människa skadades men ett transportband blev totalförstört. 

Massaproduktionen kan enligt fabriksledningen stå still i fyra veckor på grund av branden. Även kartongverksamheten påverkas. 

Hur påverkar branden Norra Skog? 

- Det var jättetråkigt att det brann. Och det påverkar förstås processen eftersom det var ett transportband som brann. Det blir ett kännbart stopp ett tag. Vi får styra om våra leveranser av massaved en tid. Men som tur var skedde det här nu under sommaren när det är lite lägre efterfrågan.

Stora investeringar på gång

Det drygt hundra år gamla bruket i Husum köptes i början av 2000-talet av Metsä Board. Det är den del av Metsä som ägs av finska skogsägarföreningen Metsäliitto med 100 000 medlemmar. 

Bruket sysselsätter omkring 700 anställda.

I december 2020 sålde Metsä Board 30 procent av massabruket Husum till Norra Skog.

Det bolagsvärde (enterprise value) som används som underlag för Metsä Boards försäljning var omkring 875 miljoner euro.

Det finns flera stora investeringar på gång, bland ska sodapannan bytas ut . Det planeras också för en ny fiberlinje, där ved i form av flis ska bli pappersmassa.

Varje år produceras närmare 700 000 ton färsk-fibermassa. Det mesta levereras till kartongbruket som producerar 400 000 ton kartong och 250 000 ton vit kraftliner.

Källa: Metsä, Norra Skog, ATL

LÄS MER OM NORRA SKOG

Norra skog växlar över till tåg

Kraftiga branden startade i transportbandet

Metsä gick starkt genom pandemiåret