facebooktwittermail

Fördubbling av nya små slakterier

Det startas allt fler små slakterier i Sverige. 2010 fick dubbelt så många som 2009 godkänt.

Förra året innebar ett genombrott för småskalig slakt. 12 nya små slakterier godkändes, mer än dubbelt så många som 2009.

- Det har definitivt varit en utveckling sedan 2006, säger Krister Scherling på Livsmedelsverket, som också vittnar om många förfrågningar.

- Jag tror det här kommer att fortsätta, definitivt, men det är svårt att sia om det här blir mättat om ett år eller två.

Färre mobila


Staten stimulerar småskalig slakt med 12 miljoner kronor i år. Dels slipper de godkännandeavgiften på 36 000 kronor. Dels får de små slakterierna rabatt på de löpande kontrollavgifterna vid slakt.

- Jag tror att subventionerna som vi kan ge har stor betydelse i sammanhanget.

Medan de mindre slakterierna blir allt fler blir de mobila slakterierna allt färre. Från att ha varit som mest tio finns det nu bara ett mobilt renslakteri kvar. Och ingen är på gång att starta mobilt slakteri för tamboskap.

- Det är helt dött. Det har kommit någon enstaka förfrågan under de senaste åren. Absolut ingen ansökan om godkännande. Torbjörn Esping