facebooktwittermail d

Fordonsgasen ökade 2021

Både mängden fordonsgas och andelen biogas på den svenska marknaden ökade under 2021.