facebooktwittermail

Förbud mot oinredda burar för värphöns

Nästa år blir oinredda burar för värphöns förbjudna. Men alla länder kommer inte att klara de nya kraven. Det framkom vid EU:s ministerråd för jordbruk och fiske.

Den 1 januari nästa år blir det förbjudet att hålla värphöns i oinredda burar. Burar måste ha rede, sittpinne och sandbad.

Vid EU:s ministerråd för jordbruk och fiske tidigare i veckan framkom dock att en del länder kommer att ha svårt att leva upp till de nya kraven. Finanskrisen har gjort det svårt för lantbrukare att göra de nödvändiga investeringarna.

Det här får till följd att även efter den 1 januari nästa år kommer det att finnas ägg på marknaden från höns i oinredda burar och EU måste bestämma hur dessa ska hanteras.

Det är dock oklart hur många lantbrukare som inte klarar av att ställa om i tid och först när all information är tillgänglig går det att diskutera en lösning på detta problem, sa den ungerske jordbruksministern Sándor Fazekas, som under det här halvåret sitter ordförande i rådet, vid en webbsänd presskonferens. Han sa dock att han är öppen för att diskutera tillfälliga åtgärder, men ville inte gå in på vad dessa kan innebära.

Sverige har redan ett förbud mot oinredda burar.
EU:s framtida jordbrukspolitik diskuterades också vid mötet. Ministrarna har även tidigare diskuterat frågan och den här gången stod landsbygdsutvecklingen i fokus. I mars eller april ska ministerrådet anta slutsatser och kommissionen planerar att komma med ett förslag till sommaren. Birgitta Sennerdal