facebooktwittermail

Förbud mot gmo strider mot EU-lag

EU-kommissionen drar Polen inför EU-domstolen för att landet genom ett förbud mot gmo-foder strider mot EU-lag.

2006 antog Polen en lag om djurfoder som förbjöd produktion, introduktion och handel av foder som innehåller gmo. Förbudet inkluderade även marknadsförande och användning av gmo-foder som kommer från andra medlemsstater och icke EU-länder.

Förbudet skulle införas i augusti 2008, men sköts upp till januari 2013.

Trots att lagen inte har trätt i kraft än, menar EU-kommissionen att lagen strider mot EU-förordningen kring gmo-livsmedel och foder som endast tillåter ett förfarande inom unionen.

Därmed har Polen misslyckats med att upprätthålla sina skyldigheter gentemot EU och därför drar man nu landet inför EU-domstolen, meddelade kommissionen på måndagen.ATL.nu