facebooktwittermail d

Förbud löser inte miljöproblemen

Miljöhotet mot våra hav från mikroplaster är allvarligt, men frågan är om dagens föreslagna förbud kommer göra någon större skillnad.

De gröna näringarna anklagas ofta för att ligga bakom stora delar av de miljöproblem vi kämpar med i dag. Men faktum är att det är just de som lever i och av jord, skog och hav som också drabbas hårdast när värdena i naturen förstörs. Kampen mot miljöproblem är därför särskilt viktig för just naturbrukarna.

Plastföroreningar i våra hav är ett miljöhot som blivit allt mer uppmärksammat. I början på året kom en beräkning som visade att mängden plast i våra hav kommer vara större än mängden fisk år 2050 om det fortsätter som nu. Om ens hälften av detta är sant så är det givetvis mycket oroande.

En stor del av problemet gäller de så kallade mikroplasterna. Små fragment av plast som läcker ut i hav och vattendrag och som vi ännu inte förstått till fullo hur mycket skada de kan komma att göra på våra marina miljöer och på oss själva.

Haven i vår närhet påverkas särskilt mycket. Östersjön är extra utsatt på grund av sin form och havsströmmarna kring Bohuslän för plast och skräp just till våra kuster. Något som orsakar skador för våra marina näringar.

Politiken är medveten om problemet och försöker hantera det. Centerpartiet har gått ut och krävt förbud för mikroplaster i kosmetika, som är en källa till förorening. Det kan kännas som ett vettigt förslag, men tyvärr är nog effekten det skulle ha begränsad. Kosmetikaindustrin håller själva redan på och fasar ut mikroplaster, i många länder har man helt slutat använda dem.

Ett förbud skulle göra liten skillnad. Kosmetik står för runt 40 ton utsläpp i Östersjön per år som det ser ut idag. Det må vara för mycket även det, men man måste jämföra med andra källor för att förstå var det verkliga problemet ligger. Enbart från Norge beräknas utsläppen av mikroplast som skavs av från bildäck vara 5 000 ton per år.

Andelen som hamnar i våra hav på grund av bilkörning är alltså mångdubbelt större än från kosmetik. Men det kan Centerpartiet givetvis inte föreslå några förbud emot eftersom det skulle ha mycket större påverkan på vår livsstil.

Vi vet att hotet är omfattande, och vi vet samtidigt att de största källorna till utsläppen är svåra att politiskt förbjuda och reglera. Den mest konstruktiva vägen framåt blir då att arbeta tillsammans med industrin och branschen med innovation och forskning. Med nya filter och system för att rensa bort plasterna och nya bättre material som vi kan fortsätta använda i vår vardag men som inte förstör vår närmiljö på samma sätt.

Nedbrytningsbara plaster framställda av biomassa, som råvara från skogen, är bara ett intressant område som dessutom skulle ge fler möjligheter för en annan viktig grön näring. Det kommer vara forskning som är vägen framåt snarare än fler förbud på marginalen.