facebooktwittermail

Förbjuds använda stall

Trasiga fönster, hål i taket och bristfällig belysning. Det gamla kostallet var i uselt skick när länsstyrelsens inspektörer kom på besök och nu förbjuds gårdens ägare att använda byggnaden.

Inspektionen på gården, belägen i Karlskrona kommun, genomfördes i december förra året. Brister i såväl underhållsrutiner som skötsel konstaterades.

"Undermålig miljö"


Den gamla ladan hade stora hål i taket och delar av väggarna var tätade med plast. Belysning saknades och tillgången på foder var dålig. Renhållningen var kraftigt eftersatt, vilket innebar att djuren i ladan saknade tillgång till rena och torra liggplatser. Det ena djuret trasslade hela tiden in sig i sina bindslen.

"Miljön för dessa djur var mycket undermålig", skriver inspektörerna i sin rapport.

Mannen ska nu åtgärda sammanlagt 14 punkter, enligt ett beslut av länsstyrelsen i Blekinge. ATL.nu