facebooktwittermail d

Förbjudna ogräsmedel i dricksvattnet

En rad ogräsmedel som förbjöds för mer än 20 år sedan hittas fortfarande i dricks- och grundvatten - framför allt i Västerbottens län och i Skåne.

Det framgår av uppgifter i den regionala pesticiddatabasen, som samlar analysresultat från växtskyddsmedelsprovtagningar i Sverige, och förvaltas av SLU.

Det vanligaste ämnet är en nedbrytningsprodukt av ogräsmedlet diklobenil, kallat Bam. Andra ämnen som ofta förekommer är ogräsmedlen bentazon och atrazin.

Grusgångar och industrier


- Att Bam påträffas så ofta i grundvatten beror på att det lätt tar sig ner till grundvattnet och att det nästan inte sker någon nedbrytning av ämnen som väl har nått grundvattnet, berättar Jenny Kreuger, forskare vid institutionen för mark och miljö, i ett pressmeddelande.

Bam hittas i dricks- och grundvattenprover från hela landet, med störst förekomster i Västerbottens län och Skåne. Det är mest kopplat tillbekämpning av ogräs på grusgångar och industritomter, vilket enligt SLU kan förklara fynd även utanför de stora jordbrukslänen.

Under 2010 har den regionala pesticiddatabasen uppdaterats genom en omfattande enkätundersökning hos landets kommuner och länsstyrelser. Uppdateringar utförs vart tredje år för att få tillgång till ett så heltäckande material som möjligt.ATL.nu