facebooktwittermail d

Förbättrat resultat för Setra trots störningar

Sågverkskoncernen Setra förbättrar rörelseresultatet med 14 miljoner jämfört med föregående år.

Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra.
Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra. FOTO: ULF ARONSSON

Setra redovisar ett rörelseresultat för första halvåret på 90 miljoner kronor, vilket är 14 miljoner kronor bättre än i fjol.

"Vi har kunnat öka såväl försäljningspriser som försäljnings- och produktionsvolymer för jämförbara enheter", säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra i ett pressmeddelande.

Under våren har det varit störningar på fraktmarknaden i eftersvallet av att sydkoreanska Hanjin Shipping gått i konkurs. Dessutom har en arbetskonflikt i Göteborgs hamn påverkat Setras leveranser och i förlängningen företagets resultat negativt. Det uppvägs delvis av att Setra slutförde transaktionen avseende försäljning av bolagets sågverk i Vimmerby i januari.

Nettoomsättning stannade på 1,075 miljarder kronor under årets andra kvartal, vilket var en liten minskning mot motsvarande period 2016. Rörelsemarginalen sjönk från 5,8 procent till 5,3 procent.

"Framöver ser vi en fortsatt god efterfrågan hos våra kunder och en positiv utveckling av trävarumarknaden både i Sverige och internationellt", kommenterar Hannele Arvonen.

LÄS MER: God konjunktur höjer Setras vinst

LÄS MER: Containerkaos för skogsindustrin