facebooktwittermail d

Förbättrat resultat för Norra Skogsägarna

Skogsägarföreningen Norra Skogsägarnas rörelseresultat ökar till 45,1 miljoner kronor årets första åtta månader, att jämföra med 36,5 miljoner kronor samma tid förra året.

FOTO: TINA ANDERSSON

Trots tuff marknad på sågade trävaror med pressade priser förbättras resultatet. Något som främst beror på ökade volymer, uppger Norra Skogsägarna.

Virkesvolymen ökade med 11 procent fram till augusti i år, vilket förbättrat resultat med 23 procent.

Tuff prissättning

"Framför allt marknaden för sågad furu är hårt konkurrensutsatt på grund av tuff prissättning från ryska sågverk som drar nytta av en lågt värderad rubel. Att vi trots detta både kunnat försvara vårt priserbjudande till skogsägare samtidigt som vi förbättrat vårt resultat bådar gott inför framtiden", kommenterar vd Pär Lärkeryd resultatet i en presskommuniké.

Norra Skogsägarna blickar framåt med tillförsikt. Skogsägarföreningens kunder inom pappersindustrin investerar långt över tio miljarder i de norrländska massabruken fram till år 2020. Samtidigt syns en tydlig trend mot ökat träbyggande i världen. Dock tror föreningen på fortsatt pressade prisnivåer.

Fram till nästa sommar ska Norra Skogsägarna investera 110 miljoner kronor i sågverken utanför Umeå och Skellefteå.

Norra Skogsägarna ägs av 16 600 privata skogsägare.