facebooktwittermail

Förbättrat resultat för Bergs Timber

Bergs Timber fyrdubblade sitt resultat för 2018, till stor del tack vare köpet av Norvik. Samtidigt stänger bolaget också två sågverk.

Bergs Timber gjorde 2018 ett rörelseresultat på 229 miljoner kronor, en förbättring med 174 miljoner kronor jämfört med året innan.