facebooktwittermail

Förarutbildning stoppas helt

Rättstvist stoppar all arbetsmarknadsutbildning till lastbilschaufförer.

Grönlunds Andrea Irving slår fast att det saknas nästan 7000 förare, varav 2 600 lastbilsförare bara det närmaste halvåret
Grönlunds Andrea Irving slår fast att det saknas nästan 7000 förare, varav 2 600 lastbilsförare bara det närmaste halvåret FOTO: GRÖNLUNDS

Arbetsförmedlingens yrkesförarutbildning gav 2015 2 500 nya förare varav Grönlunds yrkesförarutbildningar stod för 1700.

Men på lördag den 1 oktober är det stopp för arbetsmarknadsutbildning till lastbilschaufför och bussförare.

- Då avstannar den här typen av utbildningar helt hos oss och hos andra, säger Andrea Irving, kommunikationsansvarig på Grönlunds yrkesförarutbildningar till ATL.

- Eftersom branschen skriker efter chaufförer är vi oroade för konsekvenserna i branschen.

Rättvist ligger bakom

Avtalet för Arbetsförmedlingens upphandlade lastbilsförarutbildning går ut den sista september. Ett nytt har inte tecknats på grund av en pågående överprövningsprocess, vilket bromsar upp den nya utbildningen för lastbilsförare.

Grönlunds vann tillsammans med trafikskolan Trafique uppdraget att utbilda de närmaste fyra åren i april 2016.

Konkurrenten Yrkesakademin, som tidigare har haft drygt en tredjedel av lastbilsutbildningarna i landet, överklagade.

Kammarrätten

Yrkesakademin fick rätt i Förvaltningsdomstolen i Stockholm när det gäller bussförarutbildningen. Men Arbetsförmedlingen fick rätt i sitt beslut att köpa all lastbilsförarutbildning av Grönlunds.

Båda besluten har överklagats. Kammarrätten tar upp lastbilsärendet. Besked om eventuellt prövningstillstånd på bussidan har inte kommit än.

Till båda ärendena avslutats upphör all arbetsmarknadsutbildning till bussförare och lastbilschaufför.

- Vi befarar nu att Arbetsförmedlingen inte kommer att kunna släppa ut några nyutbildade lastbilsförare före hösten 2017, men risken är stor att det blir betydligt senare än så, säger Andrea Irving.

- Processen är nu uppskjuten på obestämd tid och det kommer att bli väldigt svårt att få tag på kompetenta förare.

2600 förare saknas

Branschorganisationen TYA:s undersökning från augusti i år visar att det behövs 2 600 lastbilsförare bara det närmaste halvåret.

Man slår även fast att fler måste utbilda sig om behoven ska kunna täckas.

- Om branschens behov ska täckas måste fler utbilda sig till lastbilsförare och för detta krävs fler utbildningsplatser. Den som utbildar sig till lastbilsförare idag har en i princip 100-procentig chans att få jobb direkt efter studierna. Detta innebär att lastbilsförarutbildning är en mycket bra deal för både individen och samhället, säger Lasse Holm, projektledare på TYA i ett pressmeddelande.

Även 4000 bussförare saknas

Andrea Irving på Grönlunds yrkesförarutbildningar påpekar att bristen på förare inte bara kommer att drabba åkeriföretag utan även persontransporter.

De närmaste två åren behöver persontrafiken ett tillskott på över 4000 bussförare, men redan nu saknas det förare.

Precis som den nya arbetsmarknadsutbildningen på lastbilssidan fastnat i en överklagandeprocess har utbildningen på bussidan fastnat i densamma. Nya bussförare kommer ut från arbetsmarknadsutbildningen tidigast hösten 2017. Risken finns att fördröjningen blir längre än så.

Sveriges bussförare utbildas i princip enbart inom vuxenutbildningen. Komvux stod 2015 för cirka 400 förare och arbetsmarknadsutbildningen för cirka 1200. Från gymnasiet tog bara fem stycken bussförare examen samma år.

Istället för att nu utöka intaget med fler deltagare stoppas Arbetsförmedlingens utbildning helt.

- Nästan 7000 förare saknas, varav 2 600 lastbilsförare bara det närmaste halvåret, säger Andrea Irving.