facebooktwittermail d

Förändring krävs av fisket i Östersjön

Den fiskepolitik som gynnar stora båtar och utfiskning måste ändras. Om det småskaliga kustfisket kommer tillbaka ger det sysselsättning och intäkter för många längs kusten och på Gotland, skriver Anders Thomasson, Centerpartiet. 

Strömmingsfiske Eksta Gotland
Det småskaliga fisket på Gotland hotas av utrotning på grund av felaktig politik. FOTO: MAGNUS MARTINSSON/NATURFOTOGRAFERNA/IBL

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Som gotlänning har man i allmänhet ett kärleksfullt förhållande till Östersjön. Känslan av närheten till havet är viktig för många av oss. Genom historien har vi brukat och nyttja havet till många ändamål, inte minst för fiske. Många gotlänningar har växt upp med att fisk från Östersjön har varit en naturlig och självklar del av kosten.

Det gotländska, kustnära fisket har genom alla tider präglats av småskalighet. Det har varit ett fiske för det egna hushållet eller för avsalu i små mängder och oftast dagsfärsk fångst. Det har varit ett hållbart fiske som varit anpassat till tillgången på fisk. Detta fiske fungerade på ett bra sätt tills staten lade sig i. När staten började reglera det fria fisket och bedriva ”fiskeripolitik” uppstod det problem.

Det första problemet var att man subventionerade och uppmuntrade allt större fiskebåtar. Dessa stora fartyg, oftast trålare, konkurrerade snabbt ut det kustnära fisket. Efterhand förbjöd man även fisket med garn och krok, som var en del av det småskaliga fisket. Man tillät enorma fiskefartyg att komma in i Östersjön för överfiske. Till viss del tillåter man fortfarande dessa fartyg i Östersjön.

Denna hel felaktiga politik har lett fram till att fiskbestånden i Östersjön har farit väldigt illa. Torskbeståndet har kollapsat uteslutande beroende på överfiskning. När det inte längre fanns torsk att fiska övergick många trålare till att fiska skarpsill och strömming. Dessa bestånd har ännu inte kollapsat, men en tydlig nedgång i beståndet märks.

Detta är en skrämmande utveckling som tillåtits fortgå under lång tid och det är nu hög tid för förändring. Vad kan staten då göra för att förändra sin ”fiskeripolitik”?

1. Förbjud allt trålfiske i Östersjön. Om en överenskommelse inte kan nås med alla östersjöländer så kan vi åtminstone börja med de svenska vattnen.

2. Förbjud så kallat industrifiske. Att fiska upp matfisk för att använda den till djurfoder är i grunden fel.

3. Uppmuntra kustnära småskaligt fiske. Uppmuntra det småskaliga fisket med garn och andra redskap.

4. Inför en reglering av högsta tillåtna motorstyrka i fiskefartyg. På det sättet får man bort de stora rovfiskande fartygen från Östersjön.

Med dessa förändringar skulle vi kunna få tillbaka ett hållbart kustnära fiske i Östersjön, när fiskbestånden återhämtat sig. Det skulle skapa liv och rörelse i våra små fiskehamnar runt om på Gotland och även skapa sysselsättning och inkomst för många gotlänningar.

Anders Thomasson (C)