facebooktwittermail d

Förändrat landsbygdsprogram nästa år

Efter att regeringen beslutat om ett antal omfördelningar av landsbygdsprogrammets budget väntas ett nytt program 2017.

Det blir mer pengar till bredbandsutbyggnaden inom ramen för landsbygdsprogrammet från 2017 till 2020. Det står klart efter att regeringen omprioriterat.
Det blir mer pengar till bredbandsutbyggnaden inom ramen för landsbygdsprogrammet från 2017 till 2020. Det står klart efter att regeringen omprioriterat. FOTO: MOSTPHOTOS

Regeringen planerar att besluta om ett ändrat landsbygdsprogram någon gång under första hälften av nästa år. Den senaste i raden av omprioriteringar är att bredbandsutbyggnaden får 150 miljoner extra inom ramen för landsbygdsprogrammet 2017 till 2020.

I höstbudgeten avsattes även 60 miljoner om året ur landsbygdsprogrammet för Jordbruksverkets stödhantering, och nästa år tas 75 miljoner från det för att kompensera felaktigt utbetalda stöd som EU inte vill betala för.

Har inte utnyttjats

Landsbygdsprogrammet är en Alliansprodukt och det är möjligt att den rödgröna regeringen även har andra ändringar i åtanke. Sverige har till exempel möjlighet att föra över pengar från direktstöden till landsbygdsprogrammet.

Det är något som stort sett samtliga riksdagspartier är för i princip, men möjligheten som uppstod i och med den senaste reformen har inte utnyttjats.

"Rejäla analyser"

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) ville vid en intervju nyligen inte svara på om en förstärkning av landsbygdsprogrammet på direktstödens bekostnad är aktuell under innevarande programperiod.

– Det krävs rejäla analyser innan jag vill säga någonting om det. Jag tror att man långsiktigt får mer effekt om man gör så, men då är det från nästa programperiod som man måste hitta system för det, utan att ställa till det på något annat ställe.