facebooktwittermail d

Förädling viktigt för familjeföretagets framgång

Kari Andersson är fjärde generationen i ledningen för AB Hilmer Anderssons sågverk. Företaget står stadigt i den värmländska myllan och siktar på ökad produktion.

Kari Andersson beskriver det själv som att hon är ”född i en spånhög”.
Kari Andersson beskriver det själv som att hon är ”född i en spånhög”. FOTO: JOACHIM LAGERCRANTZ

I 32-åriga Kari Anderssons fall blir det extra tydligt att kön och ålder inte spelar någon roll för förmågan att driva företag, och just därför måste den här intervjun börja med dessa fakta så att de stökas undan och fokus kommer på hennes handlingskraft.