facebooktwittermail d

Så står du förberedd för en skogsbrand

Salabranden 2014 blev ett uppvak­nande för landets räddningstjänster. Men även om Sveriges brandmän har blivit bättre på att bekämpa skogs­bränder är fortfarande många mark­ägare oförberedda på vilket ansvar de har vid brand på egen mark.

ATL har varit med på en eftersläck­ningskurs och gått på djupet med hur du som skogsägare kan öka din beredskap.