facebooktwittermail

För lite pengar till bredbandssatsning

Kronobergs län är besviken över fördelningen av medel till utbyggnad av bredband.

Jordbruksverkets beslut ger en miljon kronor till Kronobergs län. Men enligt länsstyrelsen finns redan ansökningar på 20 miljoner kronor och nästan dagligen får de förfrågningar från nya föreningar.

Deras bedömning är att behovet av medel är 40 miljoner kronor bara i Kronobergs län, skriver länsstyrelsen på sin hemsida.

Ander Meijer, ansvarig för tillväxt och landsbygdsfrågor på länsstyrelsen är besviken. Enligt honom bubblar det av engagemang ute i byarna och de får inte pengar att stötta utbyggnaden av bredband.

Överläggningar kommer att ske internt och med berörda myndigheter för att se hur ytterligare medel kan komma länet till godo, enligt länsstyrelsen.

Totalt satsar Jordbruksverket 40 miljoner kronor inom ramen för landsbygdsprogrammet.ATL.nu