facebooktwittermail d

Salmonella hittat i foderråvara

2 000 ton rapsmjöl som importerats från Tyskland innehåller salmonella. Det rapporterar Jordbruksverket. Upptäckten gjordes vid en rutinkontroll.

En leverans på 2 000 ton rapsmjöl som importerats innehöll salmonella, meddelar Jordbruksverket.
En leverans på 2 000 ton rapsmjöl som importerats innehöll salmonella, meddelar Jordbruksverket.

Det är en svensk fodertillverkare som har importerat rapsmjölet från en leverantör i Tyskland. Lasten kom till Sverige den 16 juni och genomgick då en rutinkontroll där importören fann att den innehöll salmonella.

Klara Eskilsson vid Jordbruksverket förklarar att kontrollen i fråga var rutinmässig och att det inte är ovanligt att man upptäcker sådan smitta.

Uppdagades vid egenkontroll

– Det här kom fram vid företagets egenkontroll. Lagstiftningen kräver det. Att man upptäcker salmonella är något som sker regelbundet, säger hon.

Leveransen i fråga är råvara som ska användas i foderproduktion. Upptäckten innebär att tillverkaren förlorar tid eftersom råvaran måste bli från smitta. Det sker genom att syras blandas i rapsmjölet. Syran sänker pH-värdet och då dör bakterierna. Därefter värmebehandlas råvaran.

Ingen risk för djur

Utöver det gör tillverkaren egna provtagningar i produktionen varje vecka.

Vad det rör sig om för foder kan inte Klara Eskilsson svara på. Det finns ingen risk för att djur ska smittas, säger hon.

– Det här är inget sensationellt. Men det omständligt för tillverkaren. Det är väldigt besvärligt, eftersom man tvingas vänta, säger hon.