facebooktwittermail d

Krav tillåter annat foder i höst och vinter

Foderbristen gör att Krav har beslutat om en tillfällig regeländring så lantbrukare som inte kan få tag på Krav-märkt grovfoder kan använda sig av annat foder och fortfarande ha kvar sin Krav-certifiering.

Lantbrukare kan använda icke-kravmärkt foder fram till och med första juni 2019 utan att riskera att bli av med sin Krav-certifiering på deras djur.
Lantbrukare kan använda icke-kravmärkt foder fram till och med första juni 2019 utan att riskera att bli av med sin Krav-certifiering på deras djur.

På grund av den stora risken för foderbrist längre fram under 2018 och under stallsäsongen 2018/19 så beslutar nu Kravs styrelse om en tillfällig regeländring av regel 5.1.9.7. Det innebär att de lantbrukare som inte kan få tag på Krav-märkt grovfoder kan ge sina djur EU-ekologiskt grovfoder eller icke ekologiskt foder, om Jordbruksverket beviljar undantag för det, utan att riskera att bli av med sin Krav-certifiering.

– Det är många som har hört av sig via telefon men också när vi var på plats på Slätte, Borgeby och Brunnby-mässorna var flera lantbrukare oroliga. Det här undantaget gäller hela hösten och ända fram till första juni 2019, säger Paula Quintana Fernández, marknads- och regelutvecklare på Krav.

Mer information finns på Kravs hemsida.

LÄS OCKSÅ: ”Folk ringer och gråter, de har inget foder till djuren”

LÄS OCKSÅ: Kommuner hjälper i foderkristid