facebooktwittermail

Försvarets mark blir foder och bete

Försvarsmakten sällar sig till alla de som ställt mark till förfogande för foder eller bete denna torra sommar.

Försvarsmakten ställer också mark till förfogande för bete och vallskörd för att underlätta för lantbrukare som drabbats av torka och foderbrist. Arkivbild.
Försvarsmakten ställer också mark till förfogande för bete och vallskörd för att underlätta för lantbrukare som drabbats av torka och foderbrist. Arkivbild.

Fortifikationsverket har 12 200 hektar mark som är utarrenderat till jordbruk och bete. Utöver det finns 8 500 hektar övrig öppen mark. Det är oklart hur mycket av den mark som kan upplåtas men en inventering pågår.

Fortifikationsverket har tagit fram en modell för tillfälliga nyttjanderättsavtal för att kunna bidra till att minska bristen på foder eller bete. Varje avtal ska godkännas av Försvarsmakten, som också har uppmanats att behandla avtalen skyndsamt.

Lantbrukarnas Riksförbund ställde frågan till försvaret om att bönder ska få tillgång till oanvänd mark. LRF uppmanar också lantbrukare som vet att det finns mark i närområdet som de skulle vilja använda att höra av sig till Fortifikationsverket:

”Då undersöker de markens tillgänglighet och lämplighet”, skriver LRF i ett pressmeddelande.

Men de som redan i dag har tecknade arrendeavtal med försvaret har förtur om de vill ta en utökad grässkörd.

LÄS OCKSÅ: Maskinringarna satsar på import av hö

LÄS OCKSÅ: Löser foderbrist med urgammal metod