facebooktwittermail

FN: Skogsbruk kan lindra klimateffekter

Ett aktivt skogsbruk kan minska effekterna av klimatförändringarna, enligt en ny rapport från FN-organet FAO.

Om exempelvis skövlingen av mangrove hejdas skulle det bidra tillatt skydda hårt drabbade kustområden från flodvågor och stormar.

Kan minska torkan


Plantering av skog och träd, både för att skydda miljön och för att skapa inkomster, kan också bidra till att minska problem med torka i fattiga länder, enligt FAO-rapporten som presenterades vid invigningen av det internationella skogsåret.

Exempel på insatser är spridning och bevarande av mangrove i Bangladesh, förebyggande av skogsbränder i Samoa och program för återplantering i Haiti.

FN uppmanar skogssektorn till hållbara och nyskapande åtgärder, där ursprungsbefolkningar och lokala samhällen kan delta.

Unik utmaning


De miljontals människor som är beroende av skogen för sin försörjning spelar en viktig roll när det gäller att bevara och utveckla världens skogar.

- Vad vi behöver göra under det internationella skogsåret är att betona kopplingen mellan människor och skogar, tillsammans med de fördelar som kan uppstå när skogarna sköts av lokalbefolkningen på ett hållbart och innovativt sätt, säger Eduardo Rojas, undergeneraldirektör för FAO:s skogsavdelning.

Av rapporten framgår också att det ökade intresset för social och ekologisk hållbarhet innebär en unik utmaning för skogsindustrin.

Dåligt samvete


Många konsumenter har enligt rapporten dåliga kunskaper om trä och många gånger dåligt samvete för att använda sådana produkter, eftersom de tycker att det är oetiskt att såga ner träd. FN vill därför lyfta fram skogsindustrin betydelse för en "grönare" ekonomi.

"Trä och trävaror är naturliga material vilka tillverkas av förnyelsebara resurser som lagrarkoloch dessutom till stor del kan återvinnas", heter det bland annat i FAO-rapporten. ATL.nu