facebooktwittermail d

Flyttade stenmur på egen mark – får böta

En skogsbrukare i södra Sverige ansåg att stenmuren hindrade tung transport att ta sig fram på vägen. Men när han tog bort delar av muren fick han motta ett strafföreläggande och nu tvingas han böta 14 000 kronor. 

Stenmur längs grusväg.
Stenmuren på bilden har inget med innehållet i artikeln att göra. FOTO: TT

Enligt skogsbrukaren tog han bort elva meter av den tre kilometer långa stenmuren. 

– Det finns en skarp kurva längs vägen där stenmuren försvårade framfarten av lastbilar och jordbruksmaskiner. Vi har haft några incidenter genom åren med lastbilar som knappt tagit sig runt, säger han till ATL. 

Men enligt lagen om generellt biotopskydd är det i dag förbjudet att ta bort eller flytta stenmurar oavsett vem som äger marken. Något skogsbrukaren var medveten om:

– Vi i vägföreningen hade snackat om att ta bort en liten bit av stenmuren och om vi skulle belasta samhället och söka tillstånd. Men det handlade ju bara om elva meter. Så här i efterhand skulle vi såklart ha sökt tillstånd.

Har godtagit boten på 14 000 kronor 

Nu ligger stenarna i en hög vid sidan av den rivna muren och länsstyrelsen har krävt att stenmuren ska återställas inom 13 månader. 

– Jag har ingeting emot stenmurar men det här var ingen fin mur alls. Den hade blivit tilltryckt genom åren. Nu har vi i alla fall chansen att bygga en finare mur eller möjligen ett röse. Det finns inget krav på att vi måste resa den på samma ställe heller, säger skogsbrukaren och tillägger:

– Nu ska jag betala boten och lämna det här bakom mig. 

LÄS OCKSÅ:

Röjde i skyddad åkernatur – får nu betala böter

Röjde sten och skrot – fick betala böter

Stenhög vid åkern klassas som biotop

Är verkligen min övervuxna och glesa stenrad en mur?

2,7 kilometer stenmurar försvann

Stenmursgrupp ska minska motsättningar