facebooktwittermail d

Flytande el i tanken – skogsmetanol kan göra Sverige oberoende

Lund (ATL)

"Vi hade kunnat bli helt oberoende av import av drivmedel", säger Martin Tunér på Lunds tekniska högskola (LTH). Där utvecklar man utvecklat världens mest effektiva metanolmotor och tror att skogsbaserad metanolen har en given plats när fossila bränslen ska fasas ut.

En varningslampa blinkar intensivt och talar om att lasrarna är igång bakom dörren i källaren på motorlaboratoriet vid LTH. Docent Martin Tunér frågar en forskare om det är okej att gå in.

– Det är kanske det här vi är bäst på, säger han när han öppnar dörren och samtidigt varnar för att röra vid några av de noggrant inställda instrumenten.

Bäst. Motorlabbet vid LTH har flera världsrekord när det gäller verkningsgrad på förbränningsmotorer. ”Detta är världens mest effektiva metanolmotor just nu”, säger Martin Tunér.
Bäst. Motorlabbet vid LTH har flera världsrekord när det gäller verkningsgrad på förbränningsmotorer. ”Detta är världens mest effektiva metanolmotor just nu”, säger Martin Tunér. FOTO: HASSE DAHLGREN

Mitt på golvet står en sexcylindrig lastbilsmotor från Scania kopplad till mängder av sladdar, slangar och givare.

Den ena cylindern är förlängd så att förbränningen sker några decimeter ovanför nivån där cylindertoppen annars skulle ha suttit, och små glasrutor ger fri sikt in till själva utrymmet ovanför kolven där bränslet förbränns.

Bäst. Motorlabbet vid LTH har flera världsrekord när det gäller verkningsgrad på förbränningsmotorer. ”Detta är världens mest effektiva metanolmotor just nu”, säger Martin Tunér.
Bäst. Motorlabbet vid LTH har flera världsrekord när det gäller verkningsgrad på förbränningsmotorer. ”Detta är världens mest effektiva metanolmotor just nu”, säger Martin Tunér. FOTO: HASSE DAHLGREN

Belysa vissa ämnen

Med hjälp av laser i olika våglängder kan man välja att belysa precis de ämnen man vill studera i förbränningsprocessen.

Motorlabbets övergripande mål är att lära sig mera om förbränningsprocessen i motorer för att ge fordonsindustrin kunskaper om hur motorer ska kunna bli effektivare och miljövänligare.

Bäst. Motorlabbet vid LTH har flera världsrekord när det gäller verkningsgrad på förbränningsmotorer. ”Detta är världens mest effektiva metanolmotor just nu”, säger Martin Tunér.
Bäst. Motorlabbet vid LTH har flera världsrekord när det gäller verkningsgrad på förbränningsmotorer. ”Detta är världens mest effektiva metanolmotor just nu”, säger Martin Tunér. FOTO: HASSE DAHLGREN

Just nu pågår ett projekt finansierat av Energimyndigheten och fordonsindustrin där ett av målen är att nå en bromsad verkningsgrad på minst 50 procent för en metanolmotor, vilket är bättre än de bästa dieselmotorerna på marknaden.

Bibehåller energin

Metanol är enkel att tillverka och bibehåller en stor del av energin från råvaran.

– Elektrifiering tror jag är en viktig del av framtidens transporter. Frågan är hur vi kommer från idag till den hållbara framtiden? Jag tror att metanol är en viktig dellösning och möjlighet.

Flera faktorer

Att metanolen inte fått genomslag som biodrivmedel tror han beror på flera faktorer. Huvudanledningen är att allmänhet och fordonsindustri saknar ekonomiska incitament eftersom den fossila energin är så billig.

Bäst. Motorlabbet vid LTH har flera världsrekord när det gäller verkningsgrad på förbränningsmotorer. ”Detta är världens mest effektiva metanolmotor just nu”, säger Martin Tunér.
Bäst. Motorlabbet vid LTH har flera världsrekord när det gäller verkningsgrad på förbränningsmotorer. ”Detta är världens mest effektiva metanolmotor just nu”, säger Martin Tunér. FOTO: HASSE DAHLGREN

Tillsammans med oklara skatteregler innebär det också att skogsindustrin idag saknar anledning att förädla skogen till drivmedel.

För att bryta dödläget önskar han att politikerna hade vågat bestämma sig för vad man vill satsa på.

– Frågan är komplex, men jag tycker att politikerna skulle kunna vara tydligare med vad man vill. Jag tycker att man duckar för frågan.

Bäst. Motorlabbet vid LTH har flera världsrekord när det gäller verkningsgrad på förbränningsmotorer. ”Detta är världens mest effektiva metanolmotor just nu”, säger Martin Tunér.
Bäst. Motorlabbet vid LTH har flera världsrekord när det gäller verkningsgrad på förbränningsmotorer. ”Detta är världens mest effektiva metanolmotor just nu”, säger Martin Tunér. FOTO: HASSE DAHLGREN

Göra om överskott från sol- och vindkraft

Metanol kan produceras på många olika sätt från all sorts energi. Det är även möjligt att göra om överskott från sol- och vindkraft till metanol.

Bäst. Motorlabbet vid LTH har flera världsrekord när det gäller verkningsgrad på förbränningsmotorer. ”Detta är världens mest effektiva metanolmotor just nu”, säger Martin Tunér.
Bäst. Motorlabbet vid LTH har flera världsrekord när det gäller verkningsgrad på förbränningsmotorer. ”Detta är världens mest effektiva metanolmotor just nu”, säger Martin Tunér. FOTO: HASSE DAHLGREN

Den går sedan att använda i bränsleceller för att återigen göra el när behovet finns eller i förbränningsmotorer.

Martin Tunér vill gärna se metanolen som ”flytande el” och tror det är fullt möjligt att ersätta alla fossila drivmedel i världen med förnybar el och metanol.

– Ja, tillsammans med elektrifiering och effektivare transportsystem kan tillräcklig mängd hållbar metanol produceras på olika sätt.

Bäst. Motorlabbet vid LTH har flera världsrekord när det gäller verkningsgrad på förbränningsmotorer. ”Detta är världens mest effektiva metanolmotor just nu”, säger Martin Tunér.
Bäst. Motorlabbet vid LTH har flera världsrekord när det gäller verkningsgrad på förbränningsmotorer. ”Detta är världens mest effektiva metanolmotor just nu”, säger Martin Tunér. FOTO: HASSE DAHLGREN

Metanol

Den mesta metanolen tillverkas idag med naturgas som råvara, men även biomassa kan effektivt omvandlas till metanol. Det går även att tillverka metanol genom att med elektricitet plocka kol ur luftens koldioxid och väte ur vatten.

Fördelarna mot gasformiga drivmedel är att metanol är mera lätthanterlig, är inte explosiv som väte och påverkar inte växthuseffekten som metan gör vid utsläpp.

Fördelarna mot diesel och bensin är möjligheten att tillverka den från biomassa, den bryts snabb ner vid spill i naturen och är lättare att släcka vid bränder.

En motor optimerad för metanol har högre verkningsgrad, högre effekt och lägre utsläpp. Metanol går att använda tillsammans med etanol och bensin i E85-systemet eller användas i metanolmotorer.

Metanol är, liksom fossila bränslen, giftig för människor. Den innehåller mindre energi än bensin och diesel och därför behövs större bränsletank för motsvarande räckvidd. Den är korrosiv och därför behövs samma material som i etanol/E85-motorer.