facebooktwittermail d

Flyktingkrisen kräver stora reformer

Vi står mitt i en flyktingkris, och på sikt en integrationsutmaning. Regeringen vill använda de gröna näringarna för fler jobb, men Löfven kan inte räkna med enkla lösningar.

Just nu är det är omöjligt att tala om det politiska läget i Sverige utan att nämna flyktingmottagandet och integrationsutmaningen. Aldrig tidigare har så många människor sökt asyl i Sverige.

På grund av fortsatt oro i omvärlden fortsätter människor att ge sig av för att söka en ny framtid i Europa.

Vårt omfattande system för mottagning av asylsökande prövas till bristningsgränsen. Runt om i landet hör vi historier om hur den svenska glesbygden drar ett stort lass, och tar emot många människor.

På längre sikt måste Sverige ställa sig frågan om hur integrationen ska fungera bättre. När den första tiden är över, hur ska människor komma in på arbetsmarknaden?

I ett land där andelen enkla arbeten är lägst i hela OECD, arbetskraftskostnaden bland Europas högsta och ingångslönerna är höga har man litet utrymme att ta emot stora mängder ny arbetskraft med låg utbildning.

Regeringen Löfven tycker sig ha hittat en del av lösningen i de gröna näringarna och landsbygdsföretagen. ATL har tidigare kunnat rapportera om hur man planerar ”moderna beredskapsjobb i de gröna näringarna”.

Det finns flera anledningar till varför det är attraktivt att snegla mot landsbygdens företag. En är att många nyanlända bor i glesbygd, där jobb inom exempelvis skogen är viktiga. En annan del ligger i att man förväntar sig att just skogen har fler lågkvalificerade arbeten.

Det finns dock en hel del problematiska aspekter av regeringens plan. Väldigt lite resurser är avsatta för projektet. ATL visade i en artikel hur ett motsvarande projekt för 2 000 tjänster för långtidsarbetslösa hade en budget på 700 miljoner. Nu avsätts sex miljoner för 5 000 platser.

Regeringens syn på skogen som automatiskt ”enkla jobb” tyder även på okunskap. Visst finns olika typer av arbeten i skog och lantbruk, men långt ifrån alla är lågkvalificerade.

Vill man från politikerhåll öka andelen arbetstillfällen i de gröna näringarna finns det reformer att göra för att underlätta företagens situation, och möjliggöra för dem att anställa fler.

Frågor om visstid, timanställningar och säsongsarbeten är exempelvis viktiga i en sektor där mycket av arbete styrs av årstidernas växlingar. Att inte kväva sektorn med skattehöjningar på bränsle och energi är ett annat område för förbättringar.

Det är naturligt i en pressad situation att vända på alla stenar och försöka hitta nya lösningar. Men man kommer inte undan med att få andra att göra jobbet åt en och skruva på marginalen. Större strukturreformer krävs.