facebooktwittermail d

Flygbränsle från skog möjligt

Skogsråvaran lignin ger ett bioflygbränsle som står sig i konkurrens med vanligt jetbränsle. Det visar det svensk-brasilianska miljöteknikprojektet LignoJet som nu avslutats.

För en handfull ligning kan det bli flygbränsle, visar svensk-brasilianskt samarbete.
För en handfull ligning kan det bli flygbränsle, visar svensk-brasilianskt samarbete.

Projektet visar att separationsprocesser i ett massabruk och bearbetning av lignin för utvinning av olja, ger ett bra råmaterial för bioflygbränsle och att en produktion i stor skala skulle kunna vara ekonomiskt konkurrenskraftig.

Forskarna gjorde ligninframställningen främst i demonstrationsfabriken i Bäckhammars bruk där tonvis med lignin kan framställas för olika ändamål.

"Fortfarande behövs det dock ekonomiska incitament som gör det lönsamt att satsa på förnybara och hållbara biodrivmedel, till exempel ett globalt ramverk för flyget som kompenserar för fossil användning", säger Lignojets projektledare Marie Anheden inom den nybildade divisionen RISE Bioeconomy.

Ett samarbete mellan flera parter skulle kunna bli möjligt i forskningsprogrammet "The Bioeconomy research programme", 2018-2020.

Läs mer: Lagändring ska gynna biodrivmedel till flyg