facebooktwittermail

Mjölk, virus och vilt heta frågor 2020

Det har varit livlig trafik på debatten i ATL i år.

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Många inlägg har handlat om mjölkbranschen, allt från Arlas prissättning och organisation och företagets krav på lösdrift för ekoproducenter till Beteslagens vara eller inte vara. Engagemanget präglas av oron för framtiden i en näring med allt färre producenter. Fram träder också spänningarna mellan de mindre gårdarnas och stordriftens skilda förutsättningar och behov.

I början av året var oron stor för hur coronapandemin skulle påverka tillgången på utländsk arbetskraft i skogen och trädgårdsnäringen, det märktes i debatten.

Viltfrågorna är ständigt aktuella med fokus särskilt på skador på grund av älg, kronvilt och vildsvin och hur jakten borde organiseras, det vill säga bättre än nu. Skogen och skogsbruket engagerar alltid, i år inte minst oron för hur beslut i EU kan påverka svenskt skogsbruk. Skogs­utredningen har provocerat till debatt nu i december.

Även generella landsbygdsfrågor har lyfts upp. Dit hör till exempel Postnords service eller snarare brist på sådan, vindkraftsetableringar och myndigheternas överdrivna nit när det gäller enskilda avlopp på landsbygden. Vi fick också en livlig debatt om avloppsslam hör hemma på åkern eller inte.

Många av dessa frågor kommer säkert att vara aktuella även 2021. Den nyss avlämnade Strandskyddsutredningen och den kommande Artskyddsutredningen kommer säkerligen att debatteras.

Konflikterna i skogen lever och om och hur den ska brukas finns det många meningar om. Villkoren för den nya Cap-perioden ska utformas, där finns mycket att säga, och ingen tror att vildsvinsskador och älgbetade tallplantor plötsligt ska försvinna.

Debattredaktören önskar God Jul och Gott Nytt År och hälsar er välkomna med dessa och alla andra ämnen till debatten i ATL nästa år!

Säg din mening i ATL!

ATL välkomnar debattinlägg. Skriv kort: korta inlägg har större chans att bli publicerade. maximal längd är 3 000 tecken inklusive blanksteg. Redaktionen kan korta och redigera texten. Underteckna med namn och bostadsort.

Mejla din debattartikel till debatt@atl.nu.