facebooktwittermail d

Lättnader för virkestransporter

Trafikverket inför lättnader för tung trafik för att underlätta uttransport av barkborreskadat virke.

Trafikverket inför flera åtgärder för att underlätta uttransporten av barkborreangripet virke.
Trafikverket inför flera åtgärder för att underlätta uttransporten av barkborreangripet virke. FOTO: ANDERS ANDERSSON

Angreppen av granbarkborre i Götaland och Svealand har satt hårt tryck på transporterna för att få ut allt skadat virke. Restriktioner för tunga transporter på svaga vägar, exempelvis vid tjällossning, gör utmaningen ännu större.

Trafikverket, som är en av aktörerna inom samverkansprojektet Stoppa borrarna, inför därför en rad åtgärder för att fler vägar ska bli tillgängliga för tunga transporter. Åtgärderna gäller de områden inom bekämpningsområdet där angreppen är som störst och innebär bland annat:

• En mer flexibel hantering av tillfälliga restriktioner att köra med tung trafik på vissa vägar, ska till exempel gälla dispenser att köra på nedsatta vägar vid gynnsamma väderförhållanden.

• Fortsatt arbete med att förstärka vägnätet. Detta sker i dialog med näringslivet om vilka delar som ska prioriteras.

• Att det blir enklare att få tillstånd för virkesupplag vid statliga vägar.

”Det är viktigt att vi samverkar i bekämpningen av granbarkborren, och vår förhoppning är att åtgärderna ska kunna bidra genom att vägnätet blir så tillgängligt som möjligt för skogsnäringens transporter”, säger Kenneth Natanaelsson, strategisk planerare på Trafikverket, i ett pressmeddelande.