facebooktwittermail

Flera växter och djur borde utrotas

Jätteloka ska utrotas från Finland under de närmaste 20 åren. Även mink, spansk skogssnigel och coloradobagge borde försvinna från den finländska faunan.

Detta enligt planen från en arbetsgrupp som funderat vilka problem de främmande växt- och djurarterna orsakar i Finland, skriver Österbottens Tidning på nätet.

Från utrotningsprojektet ska en modell tas fram som kan användas för att i framtiden bli av med främmande växter och djur.

Det finns 150 främmande arter i Finland som klassas som skadliga och de kan i en ny omgivning göra det svårare för de ursprungliga arterna att klara sig. De kan även orsaka skador för kulturväxter eller skogsindustrin.ATL.nu